Mapový server ORP Chotěboř
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Katastrální mapy a územní plány
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Pasporty
Pasport komunikací, pasport mobiliáře, plán zimní údržby
ÚAP 2016
Územně analytické podklady (datový model verze 4.2)
Metadata
MIcKA - metainformační katalog