Mapový server ORP Moravské Budějovice
Základní mapa
Obsahuje: správní rozdělení území ORP, topografický podklad, ortofotomapy, katastrální mapy, adresní body + turistika a mikroregion - zajímavosti z obcí
Město Moravské Budějovice - pasporty města
Obsahuje: základ + digitální technická mapa a pasporty města Moravské Budějovice
Město Jemnice
Obsahuje: základ + digitální technická mapa, pasporty města Jemnice
Moravské Budějovice - turistika
Územně plánovací dokumentace
Obsahuje: základ + uzemní plány měst a obcí ORP Moravské Budějovice
Územně analytické podklady 2020
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí
Územně analytické podklady 2016
Rozbor udržitelného rozvoje území SWOT analýzy obcí (datový model verze 4.2)
BPEJ 2014
Obsahuje: správní rozdělení území ORP, topografický podklad, ortofotomapy, katastrální mapy, BPEJ 2014
Životní prostředí
Obsahuje: základ + vodohospodářská mapa, lesní mapy a honitby na území ORP Moravské Budějovice
Metadata
MIcKA - metainformační katalog
HSMAP nápověda
HSMAP nápověda k mapovým projektům.
Data geografického informačního systému poskytují uživatelům, správním orgánům i veřejnosti ucelený pohled na správní území.