Mapový server ORP Náměšť nad Oslavou
Veřejně přístupný mapový projekt. Některé mapové vrstvy dostupné pouze autorizovaným uživatelům.
Základní mapa
ÚAP 2016 (verze 4.2)
Tématické výkresy (doprava, technická infrastruktura - vodovod a kanalizace, plynovod, elektro, sdělovací vedení, OP vojenského letiště Náměšť a hlavní výkresy)
Metadata
MIcKA - metainformační katalog